CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Hl content of the advanced merger NGC 4441

E. Manthey ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; S. Hüttemeister ; T.A. Oosterloo
Astronomy & Astrophysics Vol. 484 (2008), p. 693-701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: galaxies: interactions -galaxies: starburst -radio lines: galaxies - radio lines: ISMDenna post skapades 2008-06-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 72230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur