CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation and the limits of the selection logic: Introducing generative capacity as a complement to absorptive capacity

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Organizational Learning, Knowledge and Capabilities Conference, Köpenhamn, Denmark, April 28-30, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 72225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur