CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative design strategies to combine environmental and economic sustainability: Lessons from an empirical experiment with an automotive firm

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; B Segrestin
Gerpisa Conference, Turino, Italy, June 18-20, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 72213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur