CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing innovative capabilities: Lessons from an experimental process in the automotive industry using a design theory approach

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; B Segrestin
European Academy of Management, Ljubljana, Slovenia, May 14-17, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 72209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur