CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing learning strategies in the automotive industry – the race for hybridization

F. Aggeri ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Hans Pohl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Gerpisa Conference, Turino, Italy, June 18-20, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 72207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur