CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Software Implemented Detection and Recovery of Soft Errors in a Brake-by-Wire System

Daniel Skarin (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Johan Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
Seventh European Dependable Computing Conference p. 145-154. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-27. Senast ändrad 2009-03-04.
CPL Pubid: 72203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik
Datorteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Techniques for Tolerating Soft Errors in Brake-by-Wire Systems