CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatpolitik och växthusgaser

Orimliga åtgärder mot metan och koldioxid hotar lantbruk, livsmedel och miljö

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2008.
[Rapport]

Globalt ger 30 % minskade utsläpp av koldioxid endast ca 0,1 ˚C lägre temperatur

  • Att mot denna bakgrund tala om ”klimatutsläpp” som bas för ”klimatpolitik” har låg trovärdighet


  • Det senaste året har den globala temperaturen sjunkit med ca 0,5 ˚C vilket manar till eftertanke


  • Överdrifter av växthusgasers klimatpåverkan innebär en farlig nedvärdering av viktiga miljömål


  • Hårda krav på åtgärder mot nötkött och mejeriprodukter på grund av metan från idisslare exemplifierar detta

Nyckelord: metan, koldioxid, temperatur, ekomjölk, mejeri, klimatmärkning, miljögifter


Författaren Göran Petersson visar i denna studie på hur överdrifter i klimatfrågan skymmer viktiga miljöproblem och hotar miljövetenskapens trovärdighet.Denna post skapades 2008-06-26. Senast ändrad 2008-07-09.
CPL Pubid: 72188

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur