CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design methods for composite reinforced metallic beams

Dag Linghoff (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Alann André
13th European conference on composite material (ECCM 13) (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-25.
CPL Pubid: 72099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur