CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of steel I-beams strengthened with CFRP plate

Dag Linghoff (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
International conference "Sustainable Bridges - Assessment for future traffic demands and longer lives" (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 72097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur