CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bonding strength and fracture mechanisms in composite steel-CFRP elements

Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Dag Linghoff (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bonded behaviour of FRP in Structures (BBFS 2005) (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 72095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur