CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strengthening steel structures with bonded CFRP

Dag Linghoff (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Advanced Composites in Construction (ACIC 07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 72094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur