CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material properties of maize, sorghum and oat protein films

Thomas Gillgren ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Biopolymers, physical properties, filmsDenna post skapades 2008-06-25. Senast ändrad 2008-06-25.
CPL Pubid: 72074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur