CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The development of an asymmetric Nicholas reaction using chiral phosphoramidite ligands

N. Ljungdahl ; N. P. Pera ; K. H. O. Andersson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Synlett 3, p. 394-398. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-24. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 72049

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur