CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supporting Engineering Change Management by Integrating KBE and PLM in a Service Oriented Architecture

Amer Catic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of PLM08, Seoul, Korea (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 72002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Integrating KBE and PLM Through a Service Oriented Architecture