CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing a Service Oriented PLM Architecture Using PLM Services 2.0

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Amer Catic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of Design-2008, Dubrovnik, Croatia p. 271-280. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 72001

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Integrating KBE and PLM Through a Service Oriented Architecture