CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing Engineering Education for Environmental Sustainability into CDIO Programs

Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Marie Arehag (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Proceedings of the 4th International CDIO Conference, Gent, Belgium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur