CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Context of Engineering Education

Edward Crawley ; Jianzhong Cha ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Doris Brodeur
Proceedings of the 4th International CDIO Conference, Gent, Belgium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 71994

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur