CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of the retention of 47Ca by whole-body counting

Mats Isaksson ; Kerstin Fredlund ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Anette Almgren ; Lena Rossander-Hulthén
Appl Radiat Isot Vol. 52 (2000), 6, p. 1441-1450.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 71978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)

Ämnesområden

Kemi
Fysiologi

Chalmers infrastruktur