CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Water Vapor on The High Temperature Corrosion Properties of Pure Chromium, Pure Iron and Four Fe-Cr Alloys

Bagas Pujilaksono (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-148-0.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Effect of Water Vapor, chromium evaporation, oxidation of iron, protective oxide and breakaway oxidation


bagas.pujilaksono@chalmers.seDenna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 71967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-08-26
Tid: 13:15
Lokal: KB
Opponent: Jinshan Pan

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2829