CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological properties and PVT-behaviour of a model system for PIM

Henrik Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; B Hausnerova ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Polymer Processing Society 2008 (PPS-24) S11-685, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: PIM, rheology, physical propertiesDenna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 71961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur