CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric properties of polyethylene foams at medium and high frequencies

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Igor Chmutin ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Polymer Processing Society (PPS-24) S15-770, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Dielectric properties, polyethylene, foamingDenna post skapades 2008-06-23.
CPL Pubid: 71960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur