CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the relations between the surface topography and tactile perception of injection-moulded textured polymers

Anna Valverde-Velasco ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Henrik Westberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Polymer Processing Society 2008 (PPS-24) S03-682, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Polymers, surface topography, injection moulding, tactile perceptionDenna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 71959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur