CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and properties of expanded starch materials

Mia Sjöqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Nordiska Polymerdagarna 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Starch, foaming, extrusionDenna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 71954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur