CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterisation of tiger stripes on injection-moulded polypropylene components

Giovanna Iannuzzi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordiska Polymerdagarna 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Polymers, Injection moulding, defectsDenna post skapades 2008-06-23. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 71952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur