CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space-Time Correlations from a 143 Hot-Wire Rake in a High Reynolds Number Turbulent Boundary Layer

Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Joel Delville ; Jean Marc Foucaut ; Sebastian Coudert ; Michel Stanislas
Paper No: AIAA-2008-4239, 5th AIAA Theoretical Fluid Mechanics Conference, Seattle, USA, 23 - 26 June, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-23.
CPL Pubid: 71949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur