CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A thermo-mechanical cohesive zone formulation for ductile fracture

Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Journal of the Mechanics and Physics of Solids Vol. 56 (2008), 10, p. 3037-3058.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 71920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur