CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diagnostic methods for outdoor polymeric insulators

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Andreas Dernfalk ; Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 14 (2007), 5, p. 16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 71900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur