CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of triggered star formation around HII region S235

M.S. Kirsanova ; A.M. Sobolev ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; C. Henkel ; A. Seleznev
Proceedings of "Millimeter wave astronomy and star formation", ed. I. Zinchenko, Nizhny Novgorod, Russia, August 2007, Inst. of Applied Physics RAS p. 23-29. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71872

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur