CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methanol masers in star forming sites of the perseus spiral arm

A.M. Sobolev ; M.S. Kirsanova ; N.V. Pankratova ; A.B. Ostrovskii ; O.V. Shelemei ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; T.S. Vasyunina ; A.P. Tsivilev
Proceedings of "Millimeter wave astronomy and star formation", ed. I. Zinchenko, Nizhny Novgorod, Russia, August 2007, Inst. of Applied Physics RAS p. 61-67. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur