CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Class I methanol masers in regions of low-mass star formation

S.V. Kalenskii ; V.I. Slysh ; V.G. Promyslov ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; S. Kurtz
Proceedings of "Millimeter wave astronomy and star formation", ed. I. Zinchenko, Nizhny Novgorod, Russia, August 2007, Inst. of Applied Physics RAS p. 10-14. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur