CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A CO 13CO and C18O survey of cold IRAS sources

N. Troitsky ; I. Zinchenko ; L. Pirogov ; J. Yang ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Proceedings of "Millimeter wave astronomy and star formation", ed. I. Zinchenko, Nizhny Novgorod, Russia, August 2007, Inst of Applied Physics RAS p. 68-72. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-18.
CPL Pubid: 71868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur