CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of the stability of reinforced concrete columns confined with external CFRP sheets

Vilis Valdmanis ; Vitauts Tamuzs ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Fifteenth International Conference, Machanics of Composite Materials, May 26-30, 2008, Riga, Latvia. Book of Abstracts. p. 269. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Concrete, Columns, Stability, Confinement, CFRPDenna post skapades 2008-06-17. Senast ändrad 2008-06-27.
CPL Pubid: 71841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur