CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värdering av byggnadsteknisk forskning och utbildning

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
V-byggaren (Väg- och Vattenbyggaren) 3 - 2008, p. 62-63. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Byggnadsteknik, forskning, utbildning, värderingDenna post skapades 2008-06-17.
CPL Pubid: 71837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur