CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ALMA Band 5 (163-211 GHz) Sideband Separating Mixer Design

Bhushan Billade (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Jacob Kooi
in Proceedings of The 19th International Symposium on Space Terahertz Technology, Groningen, 28-30 April 2008, ed. W. Wild, Space Research Organization of the Netherlands (SRON) Vol. part I (2008), p. 250-252.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur