CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-Scale Homogenization of Thin Foam Layers using Shell Theory

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 71794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur