CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and experimental investigation of devolatilizing wood in a fluidized bed combustor

M Sreekanth ; Ruben Sudhakar ; BVSSS Prasad ; Ajit Kumar Kolar ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Fuel Vol. 87 (2008), 12, p. 2698-2712.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur