CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-Scale Homogenization of Thin Foam Layers Represented by Shell Elements

Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Conference Impact Loading of Lightweight Structures. Trondheim, Norway. June 17-19, 2008. (Edited by A.H. Clausen and M. Langseth) p. 35-36. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-13. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 71739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur