CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teaching nanoscience across scientific and geographical borders – A European Master programme in nanoscience and nanotechnology

A Chesneau ; G. Groeseneken ; P. Heremans ; D. Rep ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; P Schwille ; B Sluijter ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Journal of Physics: Conference Series Vol. 100 (2008), p. 032002.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-13.
CPL Pubid: 71727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik
Kemi
Biologiska vetenskaper
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur