CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave scattering from a wavy interface between two anisotropic media

Per-Åke Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Tatiana Krasnova (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the 2004 International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences p. 2210-2215. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 7171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur