CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental costs and benefits in life cycle costing

Bengt Steen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Management of Environmental Quality Vol. 16 (2005), 2, p. 107-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Life cycle cost, Sweden, Accidents, Risk managementDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 7169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur