CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of Metals from Bedrock

Bengt Steen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Gunnar Borg
Life Cycle Assessment of Metals p. 114-116. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: LCA, metal, valuation, weighting, resources


Proceedings of the International Workshop on Life Cycle Assessment and Metals, Montreal, Canada, 15-17 April 2002.Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 7168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur