CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface treatment and printing properties of dispersion-coated paperboard

Thomas Schuman (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Britt Adolfsson ; Magnus Wikström ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Progress in Organic Coatings Vol. 54 (2005), p. 188-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: contact angle, corona, fexographic printing, latex, plasmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 7167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur