CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas–solid conversion in fluidised bed reactors

Alberto Gómez-Barea ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Domingo Santana ; Pedro Ollero
Chemical Engineering Journal Vol. 141 (2008), p. 151-168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-12. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur