CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wind farms as reactive power ancillary service providers - technical and economic issues

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Kankar Bhattacharya ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Energy Conversion - (Accepted Sep'08) p. tec-00137-2008. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 71628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur