CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Håller Sverige på att missa klimatutmaningens innovationspotential?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Bergek ; Christian Berggren
Rönnbäck, A. Ur Startblocken, Svensk Innovationskraft II p. 159-168. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: innovationspotential, klimatutmaningen, SverigeDenna post skapades 2008-06-11. Senast ändrad 2008-06-16.
CPL Pubid: 71616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur