CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Early Detection and Bypassing of Trivial Operations to Improve Energy Efficiency of Processors

Mafijul Islam (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Microprocessors and Microsystems, Elsevier Vol. 42 (2008), 4, p. 183-196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-11. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 71605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Techniques to Cancel Execution Early to Improve Processor Efficiency