CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Odin´s hunt for molecules

Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Proceedings of "Hunt for molecules", eds. F. Combes, F. Casoli, E. Falgarone, L. Pagani, Paris, IAP, Sept. 2005, Observatoire de Paris p. 15-26. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-06-11.
CPL Pubid: 71589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur