CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life up North: Meeting Report: Nordic Astrobiology 2006: Origins & Distribution of life in the universe

A.M. Poole ; T. Hode ; A. Brandenburg ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; N.G. Holm
Astrobiology Vol. 6 (2006), 6, p. 815-818.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-11. Senast ändrad 2008-06-11.
CPL Pubid: 71588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astropartikelfysik

Chalmers infrastruktur