CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En analys av GenoChoice av Virgil Wong

Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Linköping Electronic Conference Proceedings (1650-3740). (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Som en trovärdig webbsajt för ett sjukhus ter sig detta satiriska nätkonstverk, där besökaren får lämna sin DNA-kod och beställa ett skräddarsytt barn och minimera dess genetiska defekter efter en fastställd prislista. Konstnären utnyttjar mediets interaktivitet och sin kunskap om webbdesignens konventioner, för att dra in besökaren i verket. GenoChoice fokuserar på etiska frågor om reproduktion och tänjer på gränserna för vår tillit till vetenskapen. Hur skapas vetenskaplig auktoritet, både vad det gäller medicin och datateknik? Vilka beslut måste föräldrar vara beredda att fatta i framtiden? Är verkets scenario så osannolikt eller är det på gränsen till möjligt redan nu? Analysen av detta verk tar upp dessa frågor och belyser det samtidigt i ljuset av annan samtidskonst.


Paper till konferensen Kulturstudier i Sverige, 13-15 juni 2005, ACSIS, NorrköpingDenna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2008-06-10.
CPL Pubid: 71578

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur