CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of the multipactor effect in hollow waveguides with wedge-shaped cross section

V. Semenov ; E. Rakova ; N. Zharova ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
IEEE Transactions on Plasma Science Vol. 36 (2008), 2, p. 488-493.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2008-06-10.
CPL Pubid: 71572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur